Micrografx Picture Publisher
wstęp ustawienia maski obiekty obraz efekty SŁOWNIK odnośniki

Słownik
Autor:
emvi
wamarek AT poczta.onet.pl


Addytywne mieszanie barwWystępowanie wrażenia barwy mieszanej, która na ogół obecna jest też w widmie światła białego, spowodowane równoczesnym działaniem na oko promieniowania o różnych długościach fali. Przez addytywne zmieszanie trzech barw podstawowych (czerwonej, zielonej i niebieskiej - RGB, ang. Red, Green, Blue) w różnych proporcjach (tj. przy różnej jasności składników) można uzyskać każdą dowolną barwę.
Źródło: http://wiem.onet.pl

Grafika rastrowaRodzaj grafiki komputerowej. Obraz jest tu złożony z wielu małych, jednokolorowych punktów (pikseli), ułożonych w wierszach i kolumnach. Obraz złożony z pikseli nazywa się rastrem lub bitmapą. Najpopularniejszymi formatami plików rastrowych są BMP, GIF, JPEG.
Źródło: http://wiem.onet.pl

Schowek systemowy(ang. clipboard) Pomocniczy bufor edytora tekstu lub rysunków, do którego są automatycznie przesyłane bloki informacji kopiowanych lub usuwanych z pliku. W przypadku omyłki operacja anulowania przywraca zawartość schowka w odpowiednim miejscu w pliku. Należy pamiętać, że schowek jest obsługiwany jak pojedyncza zmienna: ponowne zapamiętanie czegoś w schowku niszczy jego poprzednią zawartość.
Źródło: "Słownik Encyklopedyczny - Informatyka", Autor: Zdzisław Płoski, Wydawnictwo Europa. 1999r.

Subtraktywne mieszanie barwTworzenie koloru przez odejmowanie. Z ciągłego widma światła białego odbijanego barwniki podstawowych kolorów składowych (zielonkawo-niebieski, purpurowy i żółty - CMY, ang. Cyan, Magenta, Yellow) odfiltrowują przeciwne im kolory.
Źródło: "Elementy sprzętu IBM PC", Autorzy: Andrzej Dąbrowa, Krzysztof Polito, Tomasz Winiecki, Mariusz Wolski, wydawnictwo EDU-MIKOM, Warszawa, wrzesień 1996r.


<< WSTECZ DALEJ >>