Protokół ICMP


 
  Strona główna
  Inf. podstawowe
  Budowa pakietu
  Szczegóły działania
    ICMPv4
    ICMPv6
  Typy komunikatów  
    ICMPv4
    ICMPv6
  Opcje ICMPv6
  Przykłady działania
    Polecenie ping
    Polecenie traceroute
    Redirect
  Kod źródłowy
 

Działanie komunikatu Redirect

Urządzenia podłączone do sieci pamiętają listę bram, poprzez które mają dostęp do urządzeń znajdujących się w innych podsieciach. Jedna spośród nich jest bramą domyślną. Jeśli dostępnych bram jest więcej niż jedna, mogą się zdarzać sytuacje, że pakiet zostanie wysłany do niewłaściwej. Przykład wymiany komunikatów w takim przypadku przedstawia rysunek. Bramą domyślną dla urządzenia H jest G1. Jeśli H nie posiada w swojej tablicy routingu wpisu dokąd kierować pakiety przeznaczone dla sieci 10.1.1.0/24, zostaną one wysłane poprzez G1. Brama G1wykonuje następujące czynności:

  • sprawdza czy pakiet został wysłany przez urządzenie podłączone do tej samej podsieci co on
  • przeszukuje własną tablicę routingu i sprawdza czy urządzenie, przez które powinien przesłać pakiet (G2) oraz urządzenie, z którego on pochodzi (H) znajdują się w tej samej podsieci
  • jeśli obydwa warunki zostaną spełnione G1 wysyła komunikat ICMP Redirect do H z informacją, że właściwą bramą dla pakietu jest G2, natomiast do G2 jest wysyłany pakiet otrzymany wcześniej od H.

Urządzenie H, po odebraniu komunikatu ICMP Redirect powinno uaktualnić swoją tablicę routingu tak, aby kolejne dane były już wysyłane do G2.


Autorzy: Dariusz Obidowski
Marek Wardziński

22.01.2003r.