Protokół ICMP


 
  Strona główna
  Inf. podstawowe
  Budowa pakietu
  Szczegóły działania
    ICMPv4
    ICMPv6
  Typy komunikatów  
    ICMPv4
    ICMPv6
  Opcje ICMPv6
  Przykłady działania
    Polecenie ping
    Polecenie traceroute
    Redirect
  Kod źródłowy
 

Przykłady działania protokołu

Sposób działania niektórych komunikatów protokołu ICMP opisują poniższe przykłady.

Działanie polecenia systemowego ping

Działanie polecenia systemowego traceroute

Działanie komunikatu Redirect


Autorzy: Dariusz Obidowski
Marek Wardziński

22.01.2003r.