Protokół ICMP


 
  Strona główna
  Inf. podstawowe
  Budowa pakietu
  Szczegóły działania
    ICMPv4
    ICMPv6
  Typy komunikatów  
    ICMPv4
    ICMPv6
  Opcje ICMPv6
  Przykłady działania
    Polecenie ping
    Polecenie traceroute
    Redirect
  Kod źródłowy
 

Opcje ICMPv6

Niektóre z komunikatów ICMPv6 mogą zawierać dodatkowe opcje w wiadomości.
Format opcji jest następujący:

  • Typ - 8 bitów
  • Długość - 8 bitów
  • Dane - zmienna długość

Pole typu zawiera rodzaj zawartej opcji. Natomiast długość to liczba całkowita bez znaku oznaczająca ile słów 64 bitowych zajmuje cała opcja wraz z polami typ i długość. Opcje tego samego typu mogą się powtarzać w jednym komunikacie ICMPv6.

Poniższa tabela zawiera listę opcji ICMPv6

NumerNazwa opcji
1Adres źródła łącza danych (Source Link-Layer Address)
2Adres przeznaczenia łącza danych (Target Link-Layer Address)
3Informacja o prefiksie (Prefix Information)
4Nagłówek przekierowania (Redirected Header)
5MTU

W protokole ICMPv6 przewidziane jest dołączanie nowych opcji w zależności od potrzeb.
Poza wymienionymi w tabeli znane są także:

NumerOryginalna nazwa opcji
6NBMA Shortcut Limit Option
7Advertisement Interval
8Home Agent Information
9Source Address List (RFC3122)
10Target Address List (RFC3122)

Autorzy: Dariusz Obidowski
Marek Wardziński

22.01.2003r.