Protokół ICMP


 
  Strona główna
  Inf. podstawowe
  Budowa pakietu
  Szczegóły działania
    ICMPv4
    ICMPv6
  Typy komunikatów  
    ICMPv4
    ICMPv6
  Opcje ICMPv6
  Przykłady działania
    Polecenie ping
    Polecenie traceroute
    Redirect
  Kod źródłowy
 

Typy komunikatów ICMPv6

Poniższa tabela zawiera listę komunikatów ICMPv6.

KodNazwa komunikatuinformacjabłąd
1Cel nieosiągalny (Destination Unreachable)tak
2Za duży pakiet (Packet Too Big)tak
3Przekroczenie czasu (Time Exceeded)tak
4Problem z parametrem (Parameter Problem)tak
128Żądanie echa (Echo Request)tak
129Odpowiedź na echo (Echo Reply)tak
133Poszukiwanie routera (Router Solicitation)tak
134Ogłoszenie routera (Router Advertisement)tak
135Poszukiwanie adresu (Neighbor Solicitation)tak
136Ogłoszenie adresu (Neighbor Advertisement)tak
137Przekierowanie (Redirect)tak

W protokole ICMPv6 przewidziane jest dołączanie nowych typów komunikatów w zależności od potrzeb.
Poza wymienionymi w tabeli znanych jest jeszcze kilka innych komunikatów.

KodOryginalna nazwa komunikatu
130Group Membership Query.
131Group Membership Report.
132Group Membership Reduction.
139ICMP Node Information Query.
140ICMP Node Information Response.
141Inverse Neighbor Discovery Solicitation Message. (RFC 3122)
142Inverse Neighbor Discovery Advertisement Message. (RFC 3122)

Autorzy: Dariusz Obidowski
Marek Wardziński

22.01.2003r.