Protokół ICMP


 
  Strona główna
  Inf. podstawowe
  Budowa pakietu
  Szczegóły działania
    ICMPv4
    ICMPv6
  Typy komunikatów  
    ICMPv4
    ICMPv6
  Opcje ICMPv6
  Przykłady działania
    Polecenie ping
    Polecenie traceroute
    Redirect
  Kod źródłowy
 

Typy komunikatów ICMPv4

Poniższa tabela zawiera listę komunikatów ICMPv4.

KodNazwa komunikatuinformacjabłąd
8Żądanie echa (Echo Request)tak
0Odpowiedź na echo (Echo Reply)tak
3Cel nieosiągalny (Destination Unreachable)tak
4Tłumienie źródła (Source Quench)tak
5Przekierowanie (Redirect)tak
9Ogłoszenie routera (Router Advertisement)tak
10Poszukiwanie routera (Router Solicitation)tak
11Przekroczenie czasu (Time Exceeded)tak
12Problem z parametrem (Parameter Problem)tak
13Pytanie o czas (Timestamp Request)tak
14Odpowiedź z czasem (Timestamp Reply)tak
15Żądanie informacji o adresie (Information Request)tak
16Odpowiedź z informacją o adresie (Information Reply)tak
17Pytanie o maskę (Address Mask Request)tak
18Odpowiedź z maską (Address Mask Reply)tak
30Wyznaczanie trasy (Traceroute)tak

W protokole ICMPv4 przewidziane jest dołączanie nowych typów komunikatów w zależności od potrzeb.
Poza wymienionymi w tabeli znanych jest jeszcze kilka innych komunikatów.

KodOryginalna nazwa komunikatu
5Alternate Host Address.
31Conversion error. (RFC1475)
32Mobile Host Redirect.
33IPv6 Where-Are-You.
34IPv6 I-Am-Here.
35Mobile Registration Request.
36Mobile Registration Reply.
37Domain Name request. (RFC1788)
38Domain Name reply. (RFC1788)
39SKIP Algorithm Discovery Protocol.
40Photuris, Security failures. (RFC2521)

Autorzy: Dariusz Obidowski
Marek Wardziński

22.01.2003r.