Protokół ICMP


 
  Strona główna
  Inf. podstawowe
  Budowa pakietu
  Szczegóły działania
    ICMPv4
    ICMPv6
  Typy komunikatów  
    ICMPv4
    ICMPv6
  Opcje ICMPv6
  Przykłady działania
    Polecenie ping
    Polecenie traceroute
    Redirect
  Kod źródłowy
 

Typy komunikatów

Komunikaty ICMP dzielą się na dwa rodzaje: komunikaty informacyjne oraz komunikaty o błędach. Poniższa tabela zawiera listę typów komunikatów. Nie wszystkie z nich występują w obydwu wersjach protokołu ICMP.

Nazwa komunikatuinformacjabłądICMPv4ICMPv6
Żądanie echa (Echo Request)taktaktak
Odpowiedź na echo (Echo Reply)taktaktak
Cel nieosiągalny (Destination Unreachable)taktaktak
Tłumienie źródła (Source Quench)taktak
Przekierowanie (Redirect)taktak
Przekroczenie czasu (Time Exceeded)taktaktak
Problem z parametrem (Parameter Problem)taktaktak
Pytanie o czas (Timestamp Request)taktak
Odpowiedź z czasem (Timestamp Reply)taktak
Żądanie informacji o adresie (Information Request)taktak
Odpowiedź z informacją o adresie (Information Reply)taktak
Pytanie o maskę (Address Mask Request)taktak
Odpowiedź z maską (Address Mask Reply)taktak
Poszukiwanie routera (Router Solicitation)taktaktak
Ogłoszenie routera (Router Advertisement)taktaktak
Poszukiwanie adresu (Neighbor Solicitation)taktak
Ogłoszenie adresu (Neighbor Advertisement)taktak
Wyznaczanie trasy (Traceroute)taktak
Za duży pakiet (Packet Too Big)taktak

W przypadku komuniaktu Redirect, dokumenty RFC dotyczące ICMPv4 opisują go jako komunikat o błędzie natomiast w ICMPv6 został zakwalifikowany jako komunikat informacyjny.
Poza wymienionymi, w obu wersjach protokołu ICMP mogą być dokładane kolejne komunikaty.


Autorzy: Dariusz Obidowski
Marek Wardziński

22.01.2003r.