Protokół ICMP


 
  Strona główna
  Inf. podstawowe
  Budowa pakietu
  Szczegóły działania
    ICMPv4
    ICMPv6
  Typy komunikatów  
    ICMPv4
    ICMPv6
  Opcje ICMPv6
  Przykłady działania
    Polecenie ping
    Polecenie traceroute
    Redirect
  Kod źródłowy
 

Szczegóły działania ICMPv4

Komunikaty protokołu ICMP informujące o błędach nie mogą być wysyłane jako odpowiedź na:

  • inny komunikat ICMP o błędzie
  • pakiet, który nie przeszedł testów poprawności nagłówka IP podczas przesyłania poprzez router (RFC1812)
  • pakiet z nieprawidłowym lub wskazującym na więcej niż jeden host adresem źródłowym
  • pakiet z adresem docelowym typu broadcast lub multicast (przeznaczony dla więcej niż jednego urządzenia)
  • pakiet wysyłany jako broadcast lub multicast w warstwie drugiej modelu OSI - łącza danych
  • pakiet zawierający inny niź pierwszy fragment przesyłanego datagramu

Zasady te obowiązują po to, aby uniknąć lawinowego powstawania komunikatów ICMP, które szybko doprowadziłyby do przeciążenia sieci. Bez nich zdarzałyby się sytuacje kiedy z pojedynczego pakietu powstawały by bez końca kolejne komunikaty lub tworzyłyby się tzw. sztormy broadcastowe jako wynik błędnych pakietów broadcastowych.
Ponadto komunikaty ICMP o błędach zawierają nagłówek IP oraz co najmniej pierwsze 8 bajtów datagramu, podczas przesyłania którego wystąpił błąd. Nagłówek IP i fragment datagramu muszą być zwrócone w takiej postaci, w jakiej znajdowały się podczas wystąpienia błędu.


Autorzy: Dariusz Obidowski
Marek Wardziński

22.01.2003r.