Protokół ICMP


 
  Strona główna
  Inf. podstawowe
  Budowa pakietu
  Szczegóły działania
    ICMPv4
    ICMPv6
  Typy komunikatów  
    ICMPv4
    ICMPv6
  Opcje ICMPv6
  Przykłady działania
    Polecenie ping
    Polecenie traceroute
    Redirect
  Kod źródłowy
 

Informacje podstawowe

Internet Control Message Protocol (w skrócie ICMP) jest protokołem należącym do rodziny protokołów TCP/IP. Może być on zaliczany zarówno do trzeciej jak i czwartej warstwy modelu OSI - warstwy sieci oraz transportowej.

ICMP jest protokołem kontrolnym. Służy wymianie informacji na temat działania sieci. Informuje o błędach i innych ważnych sytuacjach oraz pomaga kontrolować połączenie. Protokół IP przesyła pakiety od nadawcy poprzez routery do odbiorcy. Jest on zawodny i zdarzają się sytuacje, kiedy któryś z routerów nie może dostarczyć pakietu do odbiorcy. Router musi wtedy poinformować o tym nadawcę. Protokół ICMP powstał aby umożliwić routerom oznajmianie o różnego rodzaju nieoczekiwanych sytuacjach. Ponieważ routery pracują w trzeciej warstwie modelu OSI, protokół ICMP również musi być zaliczany do tej warstwy.
Ponieważ protokół ICMP używa protokołu IP do przesyłania wiadomości, konstrukcyjnie zaliczany jest do czwartej warstwy modelu OSI. Każda informacja ICMP jest zawarta w datagramie IP tak jak to widać na rysunku. Przy takim sposobie przesyłania komunikatów ICMP istnieje ryzyko, że wiadomość może być zgubiona lub powielona.

Podstawowym zadaniem protokołu ICMP, jest umożliwienie routerom informowania o różnych sytuacjach w sieci. Jednak komunikaty ICMP może wysyłać każde urządzenie, nie tylko router. Protokół ICMP jest wymaganą częścią IP i musi być realizowany w każdej implementacji protokołu IP.


Autorzy: Dariusz Obidowski
Marek Wardziński

22.01.2003r.