Protokół ICMP


 
  Strona główna
  Inf. podstawowe
  Budowa pakietu
  Szczegóły działania
    ICMPv4
    ICMPv6
  Typy komunikatów  
    ICMPv4
    ICMPv6
  Opcje ICMPv6
  Przykłady działania
    Polecenie ping
    Polecenie traceroute
    Redirect
  Kod źródłowy
 

Protokół ICMPv4 oraz ICMPv6.
Sposób działania, przesyłane komunikaty, typowe scenariusze wymiany komunikatów ICMP.


Strona powstała w oparciu o dokumenty RFC792, RFC1256, RFC950, RFC1393, RFC1108, RFC1122, RFC1812, RFC2461, RFC2463.
Przy jej tworzeniu wykorzystano także materiały zawarte na http://www.networksorcery.com/enp/protocol/icmp.htm oraz http://www.networksorcery.com/enp/protocol/icmpv6.htm


Autorzy: Dariusz Obidowski
darobi AT wp.pl
Marek Wardziński
wamarek AT poczta.onet.pl

22.01.2003r.