| PL | EN |

Geany Project Manager - menadżer projektów dla Geany

Autor: Marek Wardziński (emvi)

E-mail: emvi (at) emvi eu org

Licencja: GNU General Public License

Project Manager jest wtyczką do programu Geany wprowadzającą zarządzanie projektami. Pozwala przechowywać informacje o wielu projektach, przełączać się pomiędzy nimi i operować na plikach projektów. Wraz z każdym projektem zapisana jest lista plików projektu i lista plików otwartych do edycji. Przełączanie się pomiędzy projektami powoduje automatyczne zamknięcie edytowanych plików i otworzenie plików z nowo wybranego projektu. Wtyczka dodaje również możliwość wyszukiwania tekstu we wszystkich plikach projektu.

Pobieranie:

Geany Project Manager 0.2 (kod źródłowy)

Geany Project Manager 0.1 (kod źródłowy)

Kompilacja i instalacja:

Ściągnięty plik należy rozpakować a następnie spatchować nim kod źródłowy programu Geany. Następnie należy przejść do głównego katalogu źródeł programu Geany i wykonać skrypt

./autogen.sh

z ewentualnymi parametrami (np. --prefix=/usr). Po jego zakończeniu należy przejść do katalogu plugins/project_manager i wykonać polecenie

make install

Po uruchomieniu programu Geany, na liście dostępnych wtyczek powinien pojawić się Project_manager.

Instrukcja obsługi:

Uruchomienie:

Geany Project Manager uruchomienie Aby uruchomić wtyczkę należy wejść do menu Narzędzia->Plugin Manager i w oknie z listą wtyczek aktywować Project Manager zaznaczając pole wyboru w kolumnie Active.

Konfiguracja:

Geany Project Manager preferencje Kliknięcie przycisku Preferencje otworzy okno z ustawieniami wtyczki. W ustawieniach można edytować maski dla pięciu grup plików. Będą one używane podczas importowania plików do projektu. Poszczególne maski wewnątrz jednej grupy oddzielone są średnikami.

Panel boczny:

Geany Project Manager panel boczny Wtyczka dodaje do panelu bocznego nową zakładkę Projects. Zawiera ona drzewo z projektami i ich plikami. Pierwszy poziom drzewa to nazwy wczytanych projektów. Aktualnie otwarty projekt jest pogrubiony. Drugi poziom drzewa to grupy plików:

W trzecim poziomie drzewa umieszczone są nazwy plików dodane do poszczególnych grup.

Po najechaniu wskaźnikiem myszy na dowolny plik, wyświetlony zostaje dymek ze ścieżką do pliku względem podstawowego katalogu projektu.

Jeżeli plik nie znajduje się w podanym katalogu jego nazwa wyświetlona jest w kolorze szarym.

Podwójne kliknięcie na pliku spowoduje otworzenie pliku do edycji lub aktywowanie zakładki jeżeli plik ten jest otwarty. Podwójne kliknięcie na nazwie projektu spowoduje przełączenie pomiędzy projektami, zamknięcie edytowanych plików i otworzenie plików edytowanych w nowo wybranym projekcie.

Menu:

Geany Project Manager menu główne W głównym menu programu wtyczka udostępnia grupę menu Projekt, w której są:

Geany Project Manager menu panelu bocznego Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na panelu bocznym otwiera menu zawierające wszystkie powyższe opcje oraz dodatkowo:

Geany Project Manager menu edycji Menu dostępne pod prawym przyciskiem myszy w oknie edycji pliku jest rozszerzone o nowe pozycje:

Właściwości projektu:

Geany Project Manager właściwości projektu Okno właściwości projektu zawiera dwa pola:

Import plików do projektu:

Geany Project Manager import plików Okno importu plików do projektu zawiera listę plików wraz z grupą, do której plik został przypisany i opcje umożliwiające określenie czy:

Okno otwierane jest zawsze z domyślnymi ustawieniami czyli:

Użytkownik może zmienić sposób sortowania listy plików klikając w nagłówki kolumn. Użytkownik może zmienić grupy, do których przypisane zostaną poszczególne pliki klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając jedną z grup. Zaznaczając kilka plików na liście można zmienić przypisanie do grupy dla wielu plików na raz. Po przełączeniu opcji importu na import tylko z bierzącego katalogu możliwe jest przechodzenie pomiędzy katalogami. Podwójne kliknięcie na nazwie spowoduje przejście do wybranego katalogu. Można w ten sposób wychodzić także powyżej katalogu bazowego projektu.

Uwaga: zmiana którejkolwiek opcji importu powoduje przywrócenie domyślnego przypisania plików do grup.

Wyszukiwanie:

Geany Project Manager wyszukiwanie Okno wyszukiwania fraz w plikach projektu zawiera pole frazy i dwie opcje:

Rezultaty wyszukiwania umieszczone zostaną w zakładce komunikatów Szukaj. Linia w kolorze niebieskim zawiera nazwę pliku ze ścieżką, w którym znaleziono frazę. Linia w kolorze białym zawiera numer linii w pliku i jej zawartość. Podwójne kliknięcie na wyszukanej linii spowoduje otwarcie pliku do edycji i ustawienie kursora we wskazanej linii.

| PL | EN |

Valid HTML 4.01 Strict Poprawny CSS!